Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Trafik ve Ulaştırma Mühendisliği Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları
Mezuniyet Koşulları ve Kurallar
Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra fakülte onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri
Program Kazanımları
Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları
Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı
Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları
Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu
Değerlendirme Anketleri