2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Muafiyet Sınavı Duyurusu / 2021 – 2022 Academic Year Fall Semester Exemption Exam Announcement

AİT 100-101-102/ / İNG 100-101-102 / TUR 100-101-102 /BİL 100-101-102 / YİT 100-101-102/ ENG 100-101-102 / AİT 103-104-200 / COM 100-101-102 Dersleri İçin Muafiyet Sınavı Yapılıyor

EXEMPTION EXAM TO BE HELD FOR AİT 100-101-102/ / İNG 100-101-102 / TUR 100-101-102 /BİL 100-101-102 / YİT 100-101-102/ ENG 100-101-102 / AİT 103-104-200 / COM 100-101-102 COURSES

Detay Ektedir / You can find more details in the attachment;